Prečo Alluvio?

Pojem vychádza z latinčiny a vyjadruje povodeň, záplavu, potopu,
naplaveninu. Koreň slova je aj vo výraze „allemanda“, čo je staroveký
nemecký tanec. A slovo „allonym“ vyjadruje vypožičané meno
skutočného človeka (čo sa dialo najčastejšie z politických alebo
cenzúrnych dôvodov).

Keď sa dostávame do zložitých životných situácii, cítime sa zaplavení emóciami,
symptómami, spomienkami, nejasnými pocitmi. Akoby cez nás prešla veľká vlna, niekedy
až tsunami. Keď sme odvážni, začneme "tančiť tanec života". Hľadáme svoje miesto,
pokúšame sa pochopiť rodinné korene, historické súvislosti. Pri tomto hľadaní sa
vyplavujú nečakane hlboko ponorené poklady. A z nich staviame svoju budúcnosť.
Nové obrazy.

©2016 Alluvio.eu - Kontakt